Budžet Općine Stari Grad za 2018. godinu iznosi 22.843.000 KM

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojilo je prijedlog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od 22.843.000 KM.

Pri planiranju budžeta, Općina se rukovodila objektivnim potrebama i mogućnostima uz prioritetno obezbjeđenje uslova za nesmetano obavljanje poslova osnovne djelatnosti općine. Također, nastojalo se zadržati dostignuti nivo podrške u svim oblastima društvenih

djelatnosti sa posebnim akcentom na oblast socijalnih davanja, odnosno socijalne zaštite građana, oblast obrazovanja i podrške nevladinom sektoru. Veći dio raspoloživih sredstava

planiran je za prioritetne projekte komunalne infrastrukture.

Za rekonstrukcije i izgradnju objekata infrastrukture od općeg interesa u narednoj godini planirano je 2.795.600 KM. Kod planiranja sredstava vodilo se računa o stvarnim i prioritetnim potrebama okruženja usklađenih sa prijedlozima Službe za investicije, plan i analizu i Službe za komunalne i inspekcijske poslove koje su izvršile pregled i snimanje terena i objekata i u skladu s tim predložile predračun potrebnih radova.

 

Također, općina je već potpisala Sporazum sa Saudijskim fondom za razvoj u iznosu od 30.miliona saudijskih riala za realizaciju četiri kapitalna projekta naredne godine, odnosno čim se steknu uslovi za to. Na ovaj način će se realizovati dio prioritetnih projekata koji su već duže vrijeme na “čekanju” a, posebno profitabilnih projekata, koji će omogućiti povrat sredstava, ali i nova ulaganja.

Vijeće je danas usvojilo i Program rada Općinskog načelnika za 2018. godinu čime su definisani osnovni pravci djelovanja Općinskog načelnika, odnosno lokalne izvršne vlasti za narednu godinu. Pored spomenuta četiri kapitalna projekta, u planu su i sanacije i asfaltiranje ulica: Kasima – efendije Dobrače, Močila, Iza gaja čikma (dio ulice), Hladivode sokak, Nova Baruthana (III faza), Bistrik potok, Nadlipe,  Mula Mustafe Bašeskije – trotoari desna strana, Sulejmana Zolja – Kamenica i druge.

Nakon javne rasprave, usvojen je i Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo

Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je danas Prijedlog odluke o nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola iz Općine Stari Grad Sarajevo čime se od naredne godine uspostavlja priznanje „Ponos škola Općine Stari Grad“ za učenike završnih razreda osnovnih škola sa teritorije Općine. Dodjeljivat će se učenicima koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju školske godine imali odličan uspjeh i primjerno vladanje.

Nacrt strategije održivog razvoja turizma Općine Stari Grad Sarajevo 2018/2022 upućen je u javnu raspravu u trajanju od dva mjeseca.