Usvojen rebalans budžeta Općine u iznosu od 27,737.330 KM

Rebalans budžeta Općine Stari Grad Sarajevo jednoglasno je usvojen na današnjoj sjednici Općinskog vijeća u iznosu od 27,737.330 KM. Ovaj rebalans u odnosu na predhodni kojeg je Općinsko vijeće usvojilo 26. oktobra, 2017. godine umanjen je za 0,43 odsto.

Vijećnici su na današnjoj sjednici utvrdili i Nacrt odluke o nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola iz općine Stari Grad Sarajevo i uputili je u javnu raspravu koja će trajati 15 dana. Jednoglasno su podržali i Prijedlog zaključka o izradi Strategije za mlade u Općini Stari Grad za period 2018/2022. godina, te prijedloge iz oblasti imovinsko pravnih odnosa.

Sa današnje sjednice Općinskog vijeća sa dnevnog reda povučen je Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća broj:02-49-578/09 od 02.12.2009. godine i Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo i o njima se nije diskutovalo.

Primljene su k znanju i informacija o provođenju Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja i o provođenju odluka iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Jednoglasno su usvojeni i prijedlozi odluka iz oblasti dodjele poslovnih prostora:

a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Trgovke broj 9,

b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Obala Kulina bana broj 23,

c) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu poslovnog prostora u ulici Safvet-bega Bašagića 71 a

d) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici

Gazihusrev-begova broj 61, kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.