Sutra 12. sjednica Općinskog vijeća

Image

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo održat će svoju redovnu,12. sjednicu, sutra 30. novembra 2017. godine, u Velikoj sali Općine Stari Grad, s početkom u 10.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo:

a) Zapisnik sa 11. redovne sjednice, održane dana 26. oktobra .2017. godine

b) Zapisnik sa vanredne sjednice, održane 6. novembra 2017.godine

 

2. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za propise i Statut

b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za poslovne prostore

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za stanove kojima raspolaže

Općina Stari Grad Sarajevo

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za obrazovanje, kulturu i

kulturno-historijsko naslijeđe

e) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za predstavke i žalbe

f) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i slobode

g) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za odnose i saradnju sa vjerskim zajednicama

h) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja penzionera i penzionerski standard

i) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za rad sa mjesnim zajednicama

 

3. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko -pravnih odnosa:

I Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Dervišević Memnuna i Biberović Nura

2. Šehović Jasna

3. Šehović Jasna

4. Selimović Vahid

5. Gackić Enver

II Ostalo:

1.Silajdžić Admir (Prijedlog Rješenja kojim se odbija zahtjev )

 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2017.

godinu

5. Prijedlozi iz oblasti privrede:

a) Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća broj:02-49-578/09 od 02.12.2009. godine

b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo

6. Prijedlozi odluka iz oblasti dodjele poslovnih prostora:

a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Trgovke broj 9

b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Obala Kulina bana broj 23

c) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije broj 71a

d) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici

Gazi Husrev-begova broj 61, kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji

7. Nacrt Odluke o nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola iz Općine Stari Grad

Sarajevo

8. Prijedlog Zaključka o izradi Strategije za mlade u Općini Stari Grad Sarajevo za period

2018-2022.godine

9. Informacija o provođenju Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad

Sarajevo ima pravo raspolaganja

10. Informacija o provođenju odluka iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa

11. Prezentacija izgradnje sportsko-rekreativnog centra “Bentbaša”

12. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

 

Kompletan materijal za sjednicu pogledajte ovdje.