Rekonstruisana vodovodna mreža i asfaltirana ulica Logavina

U ulici Logavina, na dijelu od ulice Čemerlina do ulice Adžemovića, izvršeni su radovi zamjene vodovodne mreže u dužini od 220 metara, a urađeno je i 30-ak novih individualnih priključaka domaćinstava.

Nakon što je izvođač, firma Mibral d.o.o završila svoj dio posla u oktobru, 2017. godine, čekalo se KJKP”Rad” da izvede završne radove i asfaltira ulicu. KJKP ”Rad“ je prvi sloj asfalta u ovoj ulici postavio krajemo novembra, 2017. godine, a potom su urađeni i trotoari. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su obustavljeni, da bi završni sloj asfalta bio postavljen tek u prvoj sedmici januara, 2018. godine. Projekat je Općina finansirala iznosom od oko 109.000 konvertibilnih maraka.