Nove prostorije za MZ Hrid-Jarčedoli

Image

Završena je adaptacija prostora u ulici Jarčedoli br. 1 gdje su sada nove prostorije MZ Hrid-Jarčedoli.
Naime, riječ je o prostoru koji je dosad koristio Radio klub „Kovači“, a koji je nakon adaptacije podijeljen na dva dijela, za MZ i pomenuti klub. Urađene su pregrade, zamjena stolarije i elektro instalacija, krečenje, a početkom sedmice je unesen i postavljen kancelarijski namještaj. Jučer je MZ i zvanično preselila u nove prostorije.