KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo ne ispunjava ugovorne obaveze i direktno opstruira Općinu Stari Grad Sarajevo

Image

Općina Stari Grad Sarajevo nije zadovoljna poslovnom saradnjom sa  KJKP ''Rad'' d.o.o. Sarajevo po pitanju ugovorenih radova na sanaciji/asfaltiranju saobraćajnica u ovoj općini. Navedeno preduzeće nije u stanju da ispuni ugovorene obaveze i već duži vremenski period Općina Stari Grad Sarajevo je suočena sa problemom nezavršenih ulica u kojima radovi traju nedopustivo dugo. S obzirom da se bliži zimski period i da će vremenski uslovi bit sve lošiji, nadležne općinske službe opravdano izražavaju sumnju da pojedine ulice – u prvom redu ulica Logavina i Muse Ćazima Ćatića, neće biti završene i da će u ovakvom stanju dočekati proljeće, što je nedopustivo.

Nakon svih problema u ulici Muse Ćazima Ćatića i konstantnih urgencija upućivanih komunalnim javnim preduzećima KJKP ''Vodovod i kanalizacija'' d.o.o. Sarajevo i KJKP  ''RAD'' d.o.o. Sarajevo da ubrzaju izvođenje radova, Općina Stari Grad Sarajevo obavještava javnost da su svi objektivni rokovi „probijeni“ i da su isključivi krivci za to izvođači radova. KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo u navedenoj ulici već trideset dana vrši pripreme za asfaltiranje, te postavlja ivičnjaka – što je neobjašnjivo imajući u vidu da se radi o ulici dužine oko 300 metara. Slična situacija je i u ulici Logavina, a na obje ove lokacije evidentan je nedostatak ljudskih kapaciteta i mehanizacije i vrlo često na gradilištima uopšte nema radnika.

 

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić u više navrata je izražavao nezadovoljstvo zbog nerada komunalnih preduzeća, a kako kaže, kap je prelila čašu ulaskom u zimski period i dovođenjem građana ove općine u situaciju da ne mogu koristiti neke od najvažnijih i najfrekventnijih ulica u Starom Gradu.

 

„Na vrijeme smo proveli tendersku proceduru i izabrali izvođača radova, a KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo je dao najpovoljniju ponudu, no očito je da ne mogu ili ne žele ispoštovati ugovoreno. U ovom trenutku izvode radove u ulicama Logavina i Muse Ćazima Ćatića i niko vam ne može odgovoriti na pitanje kada će ih završiti, pa sam siguran da će nas 'zavlačiti' do proljeća,“ kaže Hadžibajrić. Dodaje i podatak da je „Rad“ preuzeo ugovornu obavezu u ovoj godini da sanira i asfaltira još četiri ulice: Ćemerlina, Grličića brdo, Čadordžina i Glođina, ali da nema šanse da te radove izvedu prije proljeća. Pored navedenog, Općina je inicirala zaključivanje ugovora i za izvođenje radova sanacije/asfaltiranja ulice Boguševac, ali pomenuto preduzeće (KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo) do današnjeg dana nije dostavilo potpisane i ovjerene primjerke ovog ugovora.

 

„Ovo je direktna opstrukcija preduzeća 'Rad' prema Općini Stari Grad Sarajevo i njenim građanima. Duboko smo ušli u zimu, radove ne mogu završiti, a direktni krivac za to je izvršni direktor ovog preduzeća Suad Handanagić, koji je nekada bio uposlenik Općine Stari Grad, potom kandidat za načelnika ove općine, a na kraju je nagrađen direktorskom foteljom u preduzeću 'Rad',“ kazao je Hadžibajrić. Dodaje da se iz općinskog budžeta izdvajaju milionska sredstva za sanacije ulica i da neće dozvoliti da KJKP ''RAD'' d.o.o. Satrajevo ili bilo koje drugo preduzeće ne poštuje ugovorne obaveze i dovodi Općinu i njene građane u situaciju da nespremni ulaze u zimski period. „Pozivam nadležne u ovom preduzeću da se uozbilje i rade posao za koji su plaćeni. Ukoliko ne mogu uraditi posao koji su preuzeli, poštenije je da to kažu i puste druge da rade. Mi nećemo plaćati njihov nerad,“ završava Hadžibajrić.

.