Reakcija na pisanje portala o preporukama Institucije ombudsmena BiH

Image

S obzirom na objave u pojedinim medijima i različita tumačenja preporuka koje je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH donijela po pitanju žalbe koju je ovoj instituciji uložio Denis Stojnić, Općina Stari Grad je dužna da reaguje kako bi javnost bila upoznata sa tačnim činjenicama.

Preporuka koju je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH donijela i uputila Općinskom vijeću Stari Grad glasi:

- da se uzme u razmatranje ponuda podnosioca žalbe i izjasni o istoj vodeći računa o komercijalnim interesima Općine, ali i interesima pravičnog utvrđivanja naknade, s obzirom na površinu i strukturu prostora u skladu sa prijedlogom Sporazuma o vansudskom poravnjanju koji je razmatran na sjednici Vijeća u januaru, 2017. godine.

Dakle, tačno je da je Općinsko vijeće donijelo zaključak 26.januara 2017. godine kojim je zadužilo općinskog načelnika i općinskog pravobranioca da sačini tekst Sporazuma o vansudskoj nagodbi sa Denisom Stojnićem.Tačno je i da taj sporazum nije potpisan iz razloga što se nagodba nije mogla postići. Zakupac Denis Stojnić nije pristajao na ponuđene uslove nagodbe, uporno odbijajući da plati cijenu zakupa koju je sam ponudio na javnom oglasu u septembru, 2015. godine i pristao na sve odredbe ugovora o zakupu. U nagodbi je zakupcu nuđena mogućnost otplate duga na rate, ali on to nije prihvatio, te je sudski postupak nastavljen i provedena deložacija zbog duga za zakup u iznosu od 370.000 KM za prostor u S.H.Muvekita br.1, tzv „Tesla“.

Općina Stari Grad naglašava da je nadležna općinska služba do sada izvršila preko 50 deložacija zakupaca koji nisu izmirivali svoj dug za poslovne prostore, čime se negiraju tvrdnje da je ovaj zakupac imao nejednak tretman i da su mu povrijeđena prava. Ovom prilikom ističemo da se SVI poslovni prostori izdaju prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora...S obzirom da se u medijima navodi de se porodica Stojnić obratila Instituciji ombudsmena, ističemo da pomenuta porodica u Starom Gradu koristi tri poslovna prostora za koje su sklopljeni ugovori u skladu sa navedenom odlukom i da nemaju problem sa poštivanjem odluke u tim prostorima, dok u slučaju poslovnog prostora tzv. „Tesla“ ne žele ispoštovati ugovorne obaveze.

Preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH bit će razmotrene, no Općina Stari Grad neće djelovati suprotno zakonima, niti će ugroziti svoje interese. U tom smislu, Općina Stari Grad Sarajevo poziva Instituciju ombudsmena da preispita svoje preporuke, te da donošenjem istih ne ohrabruje zakupce općinskih poslovnih prostora na nezakonito djelovanje i neplaćanje zakupa što se direktno odražava na budžet Općine Stari Grad, a samim tim i na realizaciju projekata od interesa za lokalnu zajednicu i svakodnevni život njenih građana. Također, izdavanje ovakvih preporuka i njihovo medijsko objavljivanje u suprotnosti je sa tvrdnjama Institucije ombudsmena da svojim odlukama ne mogu prejudicirati ishod sudskog postupka po tužbi bilo koje strane.