Ravnanje i tamponiranje ulice Logavina

Radovi sanacije starogradske ulice Logavina, na dijelu od ulice Čemerlina do ulice Adžemovića, napreduju i počinje tamponiranje podloge. Ulica će biti asfaltirana u dužini od oko 220 metara.

“Radovi u ovoj ulici počeli su prošle sedmice. Uklonjen je sav stari asfalt i na redu je ravnanje i tamponiranje terena, te postavljanje šahtova na odgovarajuću visinu ”, pojasnili su u Službi za investicije, plan i analizu Općine.

Na ovom dijelu ulice još prošlog mjeseca završeni su radovi zamjene vodovodne mreže u dužini od 220 metara, a urađeno je i 30-ak novih individualnih priključaka domaćinstava. Radove rekonstrukcije vodovodne mreže izvodila je firma Mibral d.o.o, dok radove asfaltiranja izvodi KJKP ”Rad”. Projekat Općina finansira sa oko 109.000 konvertibilnih maraka.