Sanirana kaldrma i u drugom kraku ulice Mahmutovac

Nakon što su završeni radovi sanacije kaldrme u ulici Mahmutovac od broja 60 do broja 62, završen je i drugi dio projekta, koji je obuhvatao sanaciju kadrme ulice Mahmutovac od broja 20 do kraja stepeništa.

„Postavljena je nova kaldrma u dužini oko 26 metara i prosječne širine oko dva i po metra, što je otprilike oko 65m2 kaldrmisane površine,“ saopćili su u nadležnoj Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Za ovaj projekat je angažovana firma Klico trans gradnja, a sanaciju obje kaldrme finansirala je Općina Stari Grad iznosom od 30.000 KM.