Utvrđen Nacrt budžeta Općine Stari Grad za 2018. godinu

Na 11. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad utvrđen je Nacrt budžeta Općine Stari Grad za 2018. godinu u iznosu od 15.756.000 KM i zaključeno da se uputi u javnu raspravu koja će trajati 30 dana.

Nacrt će biti objavljen u sredstvima informisanja, kao i na web stranici Općine Stari Grad (www.starigrad.ba), a subjekti javne rasprave su Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno Klubovi vijećnika, nadležna radna tijela Općinskog vijeća, Savjeti mjesnih zajednica, građani i udruženja građana sa područja općine Stari Grad.

Prethodno su vijećnici jednoglasno prihvatili i Izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad za period od 01.01-30.09.2017. godine.

U javnu raspravu bit će upućen i Nacrt Odluke od dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad, a rasprava će trajati 15 dana. Već na sjednici najavljeno je da će izmjene ove odluke ići u smjeru definisanja koje se djelatnosti mogu, a koje ne mogu obavljati na Baščaršiji, odnosno užem jezgru. Trideset dana trajat će i javna rasprava o nacrtu Odluke o usvajanju urbanističkog projekta Hladivode i provođenju istog. Javni uvid u nacrt ove odluke počet će 30.10.2017. godine u ulaznom holu Objekta A Općine Stari Grad, a završna rasprava održat će se 30.11.2017. godine u 16,00 sati u Velikoj sali Općine Stari Grad.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za izdvajanje sredstava za rekonstrukciju kotlovnice u Srednjoj školi za tekstil i dizajn u Sarajevu.

Naime, kotlovnica u pomenutoj školi je stara preko 25 godina, a oprema dotrajala i djelimično neispravna. Rekonstrukcija kotlovnice je od prioritetnog značaja za rad škole koju pohađa 314 učenika, a naročito imajući u vidu nastupajući zimski period. Za radove je potrebno izvojiti oko 59.000 KM, a sredstva će se pokušati iznaći kroz rebalans budžeta.

Na 11. sjednici je van snage stavljena odluka o kreditnom zaduženju Općine Stari Grad kod Fonda za zaštitu okoliša FBiH za “utopljavanje” zgrade Općine, s obzirom da će se ovaj projekat finansirati kreditom Saudijskog fonda za razvoj.

Prihvaćene su informacije o stanju komunalne čistoće na području općine, kao i o uspjehu, učenju i vladanju učenika osnovnih škola na kraju školske 2016/2017. godine.