Sanirana kaldrma u ulici Begovac

Sanirana je kaldrma na Mahmutovcu, u ulici Begovac. U ulici dužine oko 110 metara zamijenjena je stara, oštećena kaldrma, uz prethodno urađenu podlogu i gazište.

Dijelom je zadržan stari, neoštećeni kamen, a dijelom zamijenjen novim. Izvršeno je i nivelisanje slivničkih rešetki i šibera na potrebnu visinu kako bi bila regulisana odvodnja. Domaćinstvima koja se nalaze u ovoj ulici sada je osiguran mnogo lakši pristup i neometan prolaz kroz ulicu.

Radovi su koštali više od 29.000 KM, a izvela ih je firma Sela d.o.o.