Asfaltirana ulica Huremuša

Asfaltirana je ulica Huremuša, od raskrsnice sa ulicom Kamenica do ulice Mladih muslimana, odnosno glavnog gradskog tranzita, u dužini od 124 metra i širini od oko šest i po metara.

„U susjednoj ulici Iza Hrida nedavno je okončan veliki projekat rekonstrukcije vodovodne mreže i asfaltiranja vrijedan 174.000 KM. Da bi u potpunosti i kvalitetno završili ovaj projekat, odlučeno je da se asfaltira i ulica Huremuša, što je i realizovano“, pojasnili su u Službi za investicije, plan i analizu. Prilikom radova u ulici Huremuša otkriveni su kvarovi na vodovodnoj mreži koji su u dva navrata otklanjani. Zamijenjeno je oko 18 metara dotrajalih vodovodnih cijevi, a potom je ulica asfaltirana, urađeni su ivičnjaci i trotoari.

Radove je izvodila firma KJKP „Rad“, a Općina Stari Grad ih je finansirala sa oko 40.000 KM.