Izgrađen potporni zid u ulici Jarčedoli

Image

Završeni su radovi izgradnje novog armirano-betonskog potpornog zida u ulici Jarčedoli kod broja 33, čime je osigurana saobraćajnica i stambeni objekat na tom lokalitetu.

„Zid je izgrađen u ugovorenom roku, a preostalo je još asfaltiranje dijela ceste uz sami zid,“ kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Novi zid ima dužinu od deset metara, a visinu tri i po metra, radove je izvodila firma Sela d.o.o. Troškove projekta od oko 3.000 KM je snosila Općina Stari Grad.