Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Starog Grada

Image

 U cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i pokretanja različitih programa mini-proizvodnje, Općina Stari Grad provela je projekat „Podizanja šljivika i proizvodnje šljive“. U sklopu projekta podijeljeno je 550 komada sadnica šljive.


Kako bi svima bila pružena mogućnostu učešća u projektu, mjesnim zajednicama Starog Grada su postavljene obavijesti za prijavljivanje. Glavni kriterij za prijavljivanje bio je da poljoprivredni proizvođač ima raspoloživu zemljišnu površinu za uzgoj šljivika. Na području Općine veće zemljišne površine imaju samo MZ: Širokača, Mošćanica, Sedrenik i Hrid-Jarčedoli, tako da je obavijest za prijavljivanje postavljena samo u tim MZ. Cilj projekta je bio obnova šljivarskog fonda sa sortama koje tolerišu prisustvo virusa šarke šljive i mogućnost prerade šljive na poljoprivrednom gazdinstvu.
Svi zainteresovani za uzgoj šljivika i proizvodnju šljive prema raspoloživoj zemljišnoj proizvodnji dobili su sadni materijal.


Za tu svrhu dato je 550 komada sadnica šljive i zaštitnih mreža za sadnice.
Realizaciju kompletnog projekta u iznosu od 1.870,00 KM finansirala je Općina Stari Grad.