Otklonjen kvar na vodovodnim cijevima u ulici Huremuša

Otklonjen je kvar na vodovodnim cijevima u ulici Huremuša usljed kojeg je dolazilo do izljevanja vode na ulicu. Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ jučer je zamijenilo 18 metara cijevi na ovoj dionici, a danas se u ulici radi postavljanje ivičnjaka. Po završetku tih radova nastavit će se asfaltiranje ulice Huremuša, od raskrsnice sa ulicom Kamenica do ulice Mladih muslimana, odnosno glavnog gradskog tranzita, u dužini od 124 metra i širini od oko šest i po metara.

Radove izvodi firma KJKP „Rad“, a Općina Stari Grad ih finansira sa oko 40.000 KM.