Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Logavina

Image

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izdalo je rješenje o privremenoj obustavi saobraćaja ulici Logavina, od spoja sa ulicom Čemerlina do spoja sa ulicom Adžemovića, radi izvođenja radova rekonstrukcije vodovodne mreže.

Rješenjem je odobrena obustava saobraćaja za motorna vozila danas, 11. oktobra od 11,50 sati, do 12.oktobra do 05,30 sati. Saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

U ulici Karpuzova dozvoljava se saobraćaj iz pravca ulice Mehmeda Handžića i Muse Ćazima Ćatića, prema ulici Logavina. Alternativni pravci su:

- Mula Mustafa Bašeskija – Dalmatinska – Čekaluša – Bolnička - Zaima Šarca –Bardakčije – Budakovići – Vrbanjuša

- Josipa Štadlera – Edhema Mulabdića

- Dalmatinska – Mehmed paše Sokolovića – Pehlivanuša – Mehmeda Handžića – Karpuzova – Logavina – Toromanova – Glođina - Čemerlina