Završena sanacija ulice Huremuša

Image

 Nakon kratkotrajne pauze koja je nastala zbog loših vremenskih uslova, jučer su završeni radovi na sanaciji ulice Huremuša, a trenutno se izvode pripremni radovi u ulici Mahmutovac.
Od potpisivanja ugovora sa izvođačem, do danas, završena je sanacija osam ulica i to: Glođina, Ispod Budakovića, Arapova, Poddžephana, Safvet-bega Bašagića, Očaktanum, Mačkareva i Huremuša.
Po Ugovoru, potpisanim sa KJKP „Rad“ , planirana je sanacija u još osamnest ulica i to: Mahmutovac, Močila, Bakije sokak, Goloderica, Hambina Carina, Garaplina, Grličiča brdo, Hasana Kaimije, Žepa, Mišćina, Džinina, Nevjestina, Hadžijamakovića, Sumbul česma, Saburina, Despića, Alifakovac i Mehmeda Mujezinovića. Izvođač radova je KJKP „Rad“.

 

Huremuša

Mahmutovac

Mahmutovac