Uređen plato između dvije stambene zgrade u ulici Dženetića čikma

Radovi na uređenju platoa, odvodnji oborinskih voda, te sanaciji dva manja potporna zida u ulici Dženetića čikma do broja 10, uspješno su završeni.

„Plato između dvije stambene zgrade u ovoj ulici bio je u dosta lošem stanju, a i odvodnja oborinskih voda je predstavljala dodatni problem, pa je usljed većih padavina voda često završavala na stepeništima sa obje strane platoa,“ saopćili su u nadležnoj Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Općina je finansirala uređenje i asfaltiranje platoa, postavljanje kanala za odvodnju oborinskih voda i sanaciju dva manja potporna zida uz stepeništa te postavljanje ograde na istim. Izvođač ovih radova bila je firma Set invest d.o.o, a projekat je koštao oko 11.000 KM.