Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže urađeno i asfaltiranje ulice Iza Hrida

Okončan je jedan od većih ovogodišnjih projekata vrijednosti oko 174.000 KM, a u pitanju je rekonstrukcija vodovodne mreže i asfaltiranje ulice Iza Hrida, MZ Hrid-Jarčedoli.

Prethodnih godina je zbog loših i popucalih cijevi često dolazilo da izljevanja vode na ulicu, a usljed niskih temperatura tokom zime i do poledice. Općina Stari Grad je stoga odlučila djelovati i u potpunosti finansirati ovaj projekat, koji je uključivao postavljanje novog uličnog cjevovoda u dužini od 275 metara.

Nakon radova rekonstrukcije vodovodne mreže, pristupilo se asfaltiranju oštećene dionice od raskrsnice sa ulicom Kamenica do OŠ “Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković“, dužine skoro 300 metara. Za rekonstrukciju vodovodne mreže zadužena je bila firma Mibral d.o.o, dok je asfaltiranje ulice izvodila firma KJKP “Rad“.