U Logavinoj u toku izrada kućnih priključaka

Image

U ulici Logavina, na dijelu od ulice Čemerlina do ulice Adžemovića, trenutno se rade pojedinačni vodovodni priključci na novi glavni vod. Završena je lijeva strana ulice, a danas počinje izrada priključaka domaćinstvima sa desne strane ulice.

Saobraćaj u ulici se obustavlja povremeno, prema potrebi. U ulici će biti postavljeno preko 220 metara novih vodovodnih cijevi i 30 novih individualnih priključaka. Po završetku ovih radova pristupit će se asfaltiranju ulice.

Projekat općina finansira sa oko 109.000 konvertibilnih maraka.