Nova kaldrma u ulici Kršilovac

Image

Na Vratniku je sanirana kaldrma u ulici Kršilovac. Pored sanacije kaldrme izrađena je i nova oborinska kanalizacija, te linijska rešetka za regulaciju oborinske odvodnje.

Na dionici je postavljeno oko 70 odsto novog kamena, te iskorišteno 30% starog koji je bio zadovoljavajuće kvalitete. Općina je projekat finansirala iznosom od oko 19.500 KM. Radove je izvel afirma Sela d.o.o.