Izgrađen potporni zid i tribina u ulici Nadmlini

U ulici Nadmlini, na Kovačima, izgrađen je potporni zid dužine 28,5 metara, a uz njega i manja sportska tribina. Projekat je ugovoren još početkom proljeća, međutim za izvođenje ovih radova na izrazito strmom terenu bilo je potrebno vrlo stabilno i suho vrijeme, zbog čega je početak gradnje kasnio.

S obzirom da se ispred ovog zida planira gradnja igrališta za basket, potporni zid treba u potpunosti stabilizirati i osigurati teren, te se njegovoj gradnji pristupilo vrlo ozbiljno“, saopćili su iz Službe za komunalne poslove Općine Stari Grad.

Pripremni radovi su uključivali čišćenje terena, mašinski iskop za kontrafore, te izgradnju istih, nakon čega je uslijedilo betoniranje i izgradnja potpuno novog zida dužine 28,5 metara i visine do šest metara. Radi potpunog ugođaja budućeg sportskog igrališta, uz novi zid izgrađena je mala tribina za posjetioce. Sljedeći korak je ugovaranje radova izgradnje igrališta, te postavljanje mobilijara i prateće opreme, za šta je zadužen općinski Sektor za lokalni razvoj. Do početka ovih radova, a odmah nakon što mehanizacija bude odvezena sa terena, prostor će biti ograđen i zatvoren.

Inače, ranije je na voj lokaciji bila velika deponija ruševnog materijala i otpada koji je uklonjen u augustu prošle godine. Očišćena je površina veća od 400 m2, a nakon toga je sanirana i kaldrma koja se nalazi uz ovu lokaciju.

Izvođač ovih radova je bila firma Klico trans gradnja d.o.o. Sarajevo, a Općina Stari Grad je za ovaj projekat izdvojila oko 48.000 KM.