U ulici Dženetića čikma pripreme za betoniranje platoa

U toku su radovi na platou u ulici Dženetića čikma do broja 10 (MZ Ferhadija), a dosad je urađena odvodnja oborinskih voda i sanirana su dva manja potporna zida.

„Plato ispred stambene zgrade u ovoj ulici je bio u jako lošem stanju, a i odvodnja oborinskih voda je predstavljala dodatni problem, pa je voda često završavala na stepeništima sa obje strane platoa. Stoga smo odlučili uraditi uređenje platoa, ali i postavljanje kanala za odvodnju oborinskih voda, uz sanaciju dva manja potporna zida pored dva stepeniša“, saopćili su iz nadležne Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Trenutno se izvode pripremni radovi za asfaltiranje platoa. Inače, na ovoj lokaciji su radovi zbog obilnih kišnih padavina slabije napredovali, ali uz stabilizaciju vremenskih prilika se očekuje brža dinamika i završetak krajem iduće sedmice. Izvođač je je firma Set invest d.o.o., a finansijer Općina Stari Grad sa oko 11.000 KM.