U ponedjeljak izbor člana Komisije za evaluaciju projektnih prijedloga iz OCD-a

Image

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Sektora za lokalni razvoj, obavještava sve zainteresovane organizacije civilnog društva/nevladine organizacije da će u ponedjeljak, 25. septembra, 2017. godine, u Sali za vjenčanja Općine sa početkom u 10 sati biti održan sastanak na kojem će biti izabran član Komisije za evaluaciju projekata pristiglih po Javnom pozivu, u ime OCD-a.

Način glasanja:

Glasački listić se popunjava zaokruživanjem rednog broja jednog kandidata. Nevažećim listićem će se smatrati onaj na kome je zaokruženo više od jednog kandidata, te nepopunjen glasački listić i listić sa koga se ne može utvrditi za koje kandidate je glasano.

Stalni član Komisije će biti osoba koja bude imala najveći broj glasova, dok će zamjenski član biti kandidat koji bude drugi po redu sa osvojenim brojem glasova.

Osobe koje budu glasale za članove Komisije dužne su tom prilikom dostaviti pisani dokaz o ovlaštenju za zastupanje i predstavljanje organizacije ispred koje dolaze.

 

Odabir člana Komisije ispred nevladinog sektora, bit će proveden u sklopu ReLOaD projekta.

Općina Stari Grad Sarajevo je jedna od deset općina i gradova u BiH, koje su izabrane u prvom ciklusu za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraće UNDP i jedinice lokalne samouprave uključene u ReLOaD. Projekat ReLOaD nastavlja pozitivna iskustva i dobre rezultate ostvarene tokom realizacije projekta “Jačanje lokalne demokracije (LOD)”, koji je, u periodu od 2009. do 2016. godine takođe finansirala EU, a implementirao Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

 

U izabranim općinama i gradovima, ReLOaD će podržati provedbu 200 projekata OCD-ova i očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 38.000 građana. Posebna pažnja bit će posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva.

 

U nastavku pogledajte imena kandidata za glasanje, prispjelih na osnovu poziva Općine za dostavljanje prijedloga kandidata/članova Komisije za evaluaciju projekata ispred OCD-a:

1. Ajla Mrnjavac, Udruženje "Motivator" Sarajevo,

2. Armin Smajlović, Udruženje "OAZA" Sarajevo,

3. Mirela Šuman, Udruženje "Inspiracija" Sarajevo,

4. Lejla Omerčić , Udruženje Medicinska asocijacija "BIMA".