Održano predavanje na temu „Dijabetes i treća životna dob“

U općinskom Centru za promociju i unapređenje zdravlja, korisnicima je održano korisno predavanje o vrlo rasprostranjenoj i opasnoj bolesti dijabetesu, a podijeljeni su i prigodni pokloni.

Predavanje je organizovano u saradnji sa kompanijom Pharma Macc Sarajevo, čiji su predavači govorili o svim detaljima šećerne bolesti i načinima prevencije iste. Istaknuta je velika rasprostranjenost ove bolesti, a prema aktuelnim statistikama svaka 11. osoba u svijetu ima dijabetes.

Predavači su korisnike savjetovali o pravilnim načinima ishrane, kao i o obaveznoj fizičkoj aktivnosti, što zasigurno povećava kvalitet života i smanjenje rizika od oboljenja. Izvršena je i demonstracija upotrebe uređaja za mjerenje šećera u krvi – glukometra, a svi korisnici centra su nakon predavanja besplatno dobili svoj primjerak. Izraženo je veliko zadovoljstvo zbog organizacije ovakvog predavanja, ali i postojanja mogućnosti da se u centru uvijek može izmjeriti šećer i dobiti informacije o bolesti, što nije uvijek slučaj u domovima zdravlja.

Iz Centra za promociju i unapređenje zdravlja smo dobili informaciju da su počeli svoje aktivnosti i u nedavno otvorenom Centru za zdravo starenje općina Centar i Stari Grad (zgrada Svjetlosti, ulica Muhameda Kantardžića 3): „Terapijske vježbe održavamo svakog radnog dana od 9:00 do 13:00, dok medicinska savjetovanja radimo utorkom i četvrtkom od 9:00 do 12:00,“ saopćili su u centru.