Saniran potporni zid u ulici Toplik

Završeni su radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Toplik broj 25, na Alifakovcu.

Ovaj dotrajali kameni zid se nalazio uz pješačku zonu i zbog opasnosti od obrušavanja se morao sanirati. Radnici firme Bosman d.o.o. Sarajevo su u ugovorenom roku okončali radove na njegovoj sanaciji. Zid je dug deset metara, a u sklopu projekta je postavljena i nova zaštitna rukohvatna ograda.

Općina Stari Grad je za ovu namjenu izdvojila oko 8.000 konvertibilnih maraka.