Zamjena oštećenih ploča na ulazu u Trg oslobođenja-Alija Izetbegović

U toku su radovi zamjene oštećenih ploča na ulazu u Trg oslobođenja -Alija Izetbegović, ispred Ekonomskog fakulteta i pored Saborne crkve.

Usljed ulaska kamiona i teških motornih vozila na Trg, na dijelu ispred Ekonomskog fakulteta oštećene su vodovodne instalacije, te je dolazilo do izljevanja vode. Također, oštećene su i kamene ploče.  Nakon što je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ sanirao kvar na cijevima, počela je zamjena polomljenih i oštećenih ploča na Trgu, kako bi se vratio u prvobitno stanje. Trenutno je u toku zamjena oštećenih ploča kod Saborne crkve, a ti radovi će biti završeni za dva do tri dana.