Asfaltirana ulica Čeljigovići

Završeni su radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji trotoara u ulici Čeljigovići (MZ Babića bašča) dužine 208 metara i prosječne širine četiri metra.

Radovi su počeli mašinskim presijecanjem starog asfalta, uklanjanjem i pripremom za novo asfaltiranje, a urađena je i rekonstrukcija trotoara uz kolovoz, te nivelisanje šibera šahtova, šibera i slivničkih rešetki.

„Dio ulice Čeljigovići, od džamije do raskrsnice sa ulicom Hošin brijeg nije urađen zbog planiranih radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže“ rekli su u nadležnoj Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Radove je izveo KJKP „Rad“, a Općina Stari Grad je bila finansijer sa oko 38.000 KM.