Akcija uređenja bakijskog mezarja Faletići II

Općina Stari Grad Sarajevo zajedno sa Fondom Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida pokrenula je akciju uređenja mezarja Faletići II.

U koordinaciji sa uposlenicima Odjeljenja za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina, koje djeluje pri Službi za komunalne i inspekcijske poslove Općine Stari Grad i Fonda memorijala danas će pokositi i urediti mezarje Faletići II. To je još jedna u nizu akcija koje već godinama realizuju ove dvije institucije.