Izgradnja niša za kontejnere u Općini Stari Grad

Image

 Izgradnja natkrivenih niša za kontejnere na području Općine Stari Grad počela je prošle sedmice.
Planirano je postavljenje niša na sljedećim lokacijama:
1. Nalina preko puta br. 21 (krak ulice)
2. Kačanik 1 i 2
3. Safvet-bega Bašagića
4. Sedrenik
5. Boguševac
- izrada montažne ogradne mreže na otvorenom betonskom odlagalištu smeća
Trenutno se izvode radovi na lokalitetima Kačanik 1 i 2, i u ulici Nalina. Radovi će se izvoditi u dvije faze: u toku su građevinski radovi, a po završetku se prelazi na drugu fazu montažerskih radova, postavljanje metalnih elemenata, cijevi i mreže, te limenog pokrivača koji će zaštititi kontejnere od padavina i spriječiti širenje neugodnih mirisa.
Izvođač radova je KJKP „Rad“, a realizaciju projekta u vrijednosti od 22.000,00 KM finansira Općina Stari Grad.

 

Nalina

Kačanik