Napreduje sanacija drugog dijela kaldrme u ulici Porčina na Vratniku

Radovi na sanaciji drugog dijela kaldrme u ulici Porčina (MZ Vratnik) idu u skladu sa planiranom dinamikom, a ovaj projekat obuhvata i izradu mreže oborinske kanalizacije, koja također napreduje prema planu.

Iz nadležne Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad saopćavaju da su završeni pripremni i zemljani radovi, te mašinski i ručni iskop rovova za polaganje cijevi. „Sada se u isto vrijeme radi postavljanje oborinske kanalizacije, priključaka olučnih slivnika za odvodnju oborinskih voda, kao i postavljanje nove kaldme u dužini od 70 metara“ saopćili su u nadležnoj Službi i dodali da bi se radovi trebali okončati za 15-ak dana. Zbog dotrajalosti, procjena je da će se 70% postojećeg kamena morati zamijeniti, dok je 30 % u dobrom stanju i bit će vraćeno na novu podlogu.

Radove izvodi firma Klico trans gradnja d.o.o., a. Općina Stari Grad je za ovaj projekat izdvojila preko 48.000 KM, dok je za prošlogodišnje radove na istoj lokaciji izdvojeno oko 30.000 KM.