Izgrađen potporni zid u ulici Boguševac

Nakon sanacije urušenog potpornog zida u ulici Boguševac do broja 25, završeni su radovi na izgradnji novog potpornog zida u istoj ulici do broja 50, područje mjesne zajednice Toka-Džeka.

Pomenuti lokalitet zbog strmine je hitno trebao sanaciju zida i izgradnju novog, zid na broju 25 je srušen, te je uslijedila gradnja novog, dimenzija 10 metara dužina, a prosječna visina dva metra.

Odmah po okončanju ovih radova, radnici firme Klico trans gradnja d.o.o. su započeli gradnju potpornog zida u istoj ulici do broja 50, a po informacijama nadležne Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad radovi su završeni u predviđenom roku, a činili su ih pripremni, zemljani, te završni betonski i armirački radovi. Novi zid je dug 22 metra i ima prosječnu visinu oko dva metra. „Po okončanju ovih radova došlo je do problema sa kanalizacionom instalacijom, te smo u fazi pripreme izvođenja i tih radova na ovom lokalitetu, koji će ubrzo početi“ saopćili su iz nadležne općinske Službe i dodali da će ta ulica potom biti i asfaltirana. Općina Stari Grad je za ovaj projekat sanacije i izgradnje dva zida na Toki-Džeki izdvojila oko 20.000 KM.