Napreduju radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Kamenica potok

Nakon što je završeno bušenje rupa za sidra na lokaciji Kamenica potok do broja 16, gdje se gradi potporni zid, u toku je postavljanje sidra u cilju sprječavanja pokretanja tla.

„Pomenuta sidra ugrađuju se radi stabilizacije terena, kako bi se onemogućilo svako dalje pokretanje. Ovo je zahtjevan projekat izgradnje potpornog zida s obzirom da se radi o veoma strmom terenu.“ pojasnili su iz Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Zid će biti dug više od 50 metara i visine od jedan do tri metra, u zavisnosti od konfiguracije terena. Ugovorni rok za izvođača radova, firmu Winner project d.o.o. Sarajevo, je 25 dana.

Općina Stari Grad finansira ovaj projekat iznosom od 48.000 KM.