Postavlja se glavni vod u ulici Iza Hrida

Radovi na rekonstrukciji oštećene vodovodne mreže u ulici Iza Hrida, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Kamenica do OŠ“Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković“, su u punom jeku.

Prema informacijama nadležne Službe za komunalne poslove Općine Stari Grad trenutno se postavlja glavni vod prema osnovnoj školi: „S obzirom na vrlo toplo vrijeme protekle dvije sedmice i izuzetno prometnu dionicu, određeni radovi se obavljaju u noćnim satima, a za iduću sedmicu preduzeće KJKP „Vodovod i kanalizacija“ će raditi kućne priključke za vodu“.

Općina Stari Grad se na ovu visoku investiciju od oko 174.000 KM odlučila radi alarmantnosti situacije na ovom lokalitetu. Naime prilikom izljevanja vode, niža temperatura je stvarala poledicu koja je nerijetko znala prouzrokovati saobraćajne nezgode. Sada je u planu izrada novog uličnog cjevovoda dužine od 275 metara. Nakon što radnici firme Mibral d.o.o. urade sve zemljane, betonske i montažne radove, uslijedit će završno asfaltiranje dionice, za šta je zaduženo KJKP „Rad“. Radovi bi trebali biti okončani krajem idućeg mjeseca.