Saniran krov DVD „Vratnik“

Image

Završeni su radovi na sanaciji krova zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Vratnik“.

„Izvođači ovih radova su bili sami uposlenici DVD „Vratnik“, a sredstva smo zaradili radeći na akciji krčenja šiblja, koju je finansirala Općina Stari Grad“ rekao nam je predsjednik društva Muris Domić i uputio veliku zahvalnost općinskoj administraciji, na čelu sa načelnikom Hadžibajrićem, kao i svojim vrijednim uposlenicima. Predsjednik Domić je također kazao da se obnova krova nametala kao imperativ, jer neka od oštećenja datiraju još iz ratnog perioda. Određena sredstva za ove radove obezbijedila je i Kantonalna uprava civilne zaštite na čelu sa Mustafom Kovačem, rekli su u DVD „Vratnik“.