Inspekcija kreće u uklanjanje svijetlećih reklama na Baščaršiji

Inspektori Općine Stari Grad krenut će u uklanjanje bespravno postavljenih svijetlećih reklama na fasadama i krovovima objekata u zaštićenoj cjelini „Baščaršija“.

Na ovaj potez načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić odlučio se zbog činjenice da Federalna uprava za inspekcijske poslove u čijoj je nadležnosti uklanjanje ovih reklama, nema budžetom predviđena sredstva, te da do sada nijedan federalni inspektor nije reagirao na terenu.

„Ne možemo dozvoliti da se od srca Starog Grada pravi ruglo. Federalnoj upravi za inspekcijske poslove nisu u budžetu obezbijeđena sredstva za ove aktivnosti, te smo stoga ih početkom avgusta obavijestili da je Općina Stari Grad u svom budžetu obezbijedila sredstva za općinsku inspekciju.Također, zatražili smo od njih da prenesu nadležnosti nad reklamama u zaštićenom području „Baščaršija“ na urbanističko građevinsku inspekciju Općine Stari Grad. Kako ni do danas nismo dobili odgovora, mi bez obzira na to što nisu prenijeli nadležnosti na nas, krećemo u akciju“ poručio je načelnik Općine.

„Sve bespravno postavljene svijetleće reklame bit će uklonjene, pa makar ja kao načelnik i odgovarao za to. Nikada neću dozvoliti da se bespravno nešto radi na području Starog Grada, i svi se moraju početi učiti da se zakon mora poštovati“ izričito je poručio načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić.