Počela je sanacija drugog dijela kaldrme u ulici Porčina na Vratniku

Jučer su otpočeli radovi na sanaciji drugog dijela kaldrme u ulici Porčina (MZ Vratnik), a ovaj projekat će obuhvatati i izradu mreže oborinske kanalizacije.

Iz nadležne Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad saopćavaju da su trenutno u toku zemljani radovi koji obuhvataju mašinski i ručni iskop rovova za polaganje cijevi, a potom će uslijediti postavljanje novog voda, te priključaka olučnih slivnika za odvodnju oborinskih voda. Nakon zemljanih i montažnih radova oko izrade mreže oborinske kanalizacije, u planu je nastavak prošlogodišnje sanacije same kaldrme, sada u dužini od 70 metara: „Uklonit će se preostala kaldrma, te betonirati podloga za postavljanje nove. Procjena je da će se 70% postojećeg kamena morati zamijeniti, dok je 30 % u dobrom stanju i bit će vraćeno na novu podlogu“ kazali su u nadležnoj Službi. Radove izvodi firma Klico trans gradnja d.o.o., a ugovorni rok za završetak je 30 radnih dana. Općina Stari Grad je za ovaj projekat izdvojila preko 48.000 KM, dok je za prošlogodišnje radove na istoj lokaciji izdvojeno oko 30.000 KM.