Poziv organizacijama civilnog društva za dostavu prijedloga oblasti djelovanja iz kojih će se finansirati, odnosno sufinansirati projekti u okviru ReLOaD programa

Image

Općina Stari Grad upućuje poziv organizacijama civilnog društva za dostavu prijedloga oblasti djelovanja iz kojih će se finansirati, odnosno sufinansirati projekti u okviru ReLOaD programa.

Općina Stari Grad Sarajevo je jedna od deset općina i gradova u BiH, koje su izabrane u prvom ciklusu za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD.

Osim Općine Stari Grad u ReLOaD projektu će učestvovati: Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

Projekat ReLOaD nastavlja pozitivna iskustva i dobre rezultate ostvarene tokom realizacije projekta “Jačanje lokalne demokracije (LOD)”, koji je, u periodu od 2009. do 2016. godine takođe finansirala EU, a implementirao Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

ReLOaD inicijativa će poboljšati saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD), fokusirajući se na transparentno finansiranje OCD-a širom Zapadnog Balkana. U periodu od tri godine, od 2017. do 2020. godine, 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata, koji će biti realizovani u skladu sa lokalnim prioritetima. Ovi projekti će realizirati OCD-ovi, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a bit će uključeno 50 gradova i općina u šest zemalja Zapadnog Balkana.

U naredne dvije godine planirano je raspisivanje javnih poziva za realizaciju projekata organizacija civilnog društva u cilju poboljšavanja uslova i standarda života u lokalnoj zajednici. Pozivi za dostavu projektnih prijedloga bit će raspisani u skladu sa strateškim dokumentima Općine Stari Grad.

Prepoznavši značaj uspostavljanja partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog društva na realizaciji ciljeva postavljenih kroz strateške dokumente, Općina Stari Grad Sarajevo putem Sektora za lokalni razvoj poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva da se aktivno uključe u proces predlaganja oblasti djelovanja iz kojih će se finansirati, odnosno sufinansirati projekti u okviru ReLOaD programa.

U skladu sa strateškim dokumentima, oblasti djelovanja na nivou općinske administracije, su: obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i turizam, te sport.

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva da prisustvuju
konsultativnom sastanku koji će biti održan 15. avgusta, 2018. godine (utorak) u Sali za vjenčanje Općine Stari Grad Sarajevo, sa početkom u 11 sati i tom prilikom dostave eventualne prijedloge oblasti, odnosno podoblasti u pisanoj formi.

Prijedlog treba da sadrži naziv subjekta/predlagača, prijedlog oblasti djelovanja uz kratko obrazloženje, ime i prezime predlagača/odgovorne osobe u organizaciji kao i kontakt podatke.

Prijedlog oblasti ispred općinske administracije možete pogledati OVDJE