Produženo radno vrijeme i termin emitovanja muzičkih sadržaja ugostiteljskih objekata tokom SFF-a

Image

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost na produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata tokom trajanja Sarajevo Film Festivala, od 11-18. augusta ove godine, tako da će i ugostiteljski objekti u Starom Gradu moći raditi duže od 01,00 sat poslije ponoći, kako je inače propisano Odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima Općine Stari Grad. Radno vrijeme na otvorenom prostoru, ljetne bašte i bašti uz ugostiteljske objekte identično je radnom vremenu ugostiteljskog objekta.

Podsjećamo i na izmjene i dopune odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Naime, izmjene ove odluke omogućavaju ugostiteljskim objektima da tokom vikenda, kao i za vrijeme održavanja posebnih kulturnih manifestacija i događaja od značaja za Kanton Sarajevo (kao SFF i sl) i tokom praznika, emituju muzičke sadržaje do 01,00 sat poslije ponoći, a ne do 22,00 sata kako je bilo ranije. Odlukom se precizira i da se moraju poštovati stroga pravila u pogledu ispunjavanja uslova za zaštitu od buke definisanih Zakonom o zaštiti od buke KS.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovih odluka, odnosno nad poštovanjem radnog vremena objekata vodi nadležna inspekcija Kantona Sarajevo, dok su za provođenje odredbi Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira nadležni policijski organi.