Potpisan Sporazum o finansiranju rekonstrukcije vodovodne mreže

Image

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo danas je potpisan Sporazum o finansiranju projekata rekonstrukcije vodovodne mreže u ulicama Sedrenik i Muse Ćazima Ćatića, u općini Stari Grad. Sporazum je u ime Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo potpisao ministar Senad Hasanspahić, a u ime Općine Stari Grad - po ovlaštenju načelnika, Diana Salihbegović, sekretar organa državne službe.

Radi se o sredstvima koja pripadaju Općini Stari Grad Sarajevo po osnovu prikupljanja sredstava za vodne naknade, a raspoređuju se iz budžeta Kantona Sarajevo. Ukupno 250.000 KM bit će preusmjereno Općini Stari Grad za radove u navedenim ulicama, a već ranije su ugovoreni i dijelom realizovani radovi koje izvodi KJKP“Vodovod i kanalizacija“. Za radove u ulci Sedrenik bit će preusmjereno 166.000 KM, a u ulici Muse Ćazima Ćatića 134.000 KM.

Podsjećamo, prošle godine je Općina Stari Grad sredstva od vodnih naknada, u iznosu od 450.000 KM preusmjerila u rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Obala Kulina bana, od Drvenije do Vijećnice, u cilju prestanka redukcija vode u tom dijelu Starog Grada.