Počela rekonstrukcija ulice Muse Ćazima Ćatića

Počela je rekonstrukcija ulice Muse Ćazima Ćatića, u starogradskoj mjesnoj zajednici Logavina.U toku je uklanjanje starog, dotrajalog, asfalta u ulici na dužini od 280 metara.

Po završetku ovih radova počet će iskopi za rekonstrukciju vodovodne mreže i zamjenu dotrajalih cijevi. Kada KJKP“Vodovod i kanalizacija“ završi sa ovim radovima, ulica će biti asfaltirana, postavit će se novi ivičnjaci, šahtovi i slivničke rešetke. Procjenjuje se da je vrijednost radova na zamjeni vodovodne mreže oko 130.000 KM, dok će za asfaltiranje biti izdvojeno još 90.000 KM. Radovi asfaltiranja ulice Muse Ćazima Ćatića ranije su ugovoreni sa preduzećem „Rad“. Također, ranije je dogovoren rok za završetak asfaltiranja ulice od 45 dana, ali će on biti promijenjen jer je u međuvremenu ugovorena i reknstrukcija vodovodne mreže od koje će zavisiti dinamika radova.