Ulica Balibegovica - završena rekonstrukcija mreže, pripreme za asfaltiranje

Ulica Balibegovica, u mjesnoj zajednici Toka-Džeka, do kraja sedmice bit će asfaltirana cijelom svojom dužinom. Prije mjesec dana u ovoj ulici počeli su radovi na kompletnoj rekostrukciji vodovodne i kanalizacine mreže.

Izvršena je zamjena glavnih vodova fekalne i oborinske kanalizacije, a potom urađena i nova vodovodna mreža. Sva domaćinstva u ulici dobila su nove pojedinačne priključke. Završna faza radova podrazumijeva pripremu terena i tamponiranje za postavljanje asfalta i ivičnjaka. Radi se na dijelu od spoja sa ulicom Mujkanovića, do ulice Terzibašina, u ukupnoj dužini od 105 metara. Prema najavama iz Službe za komunalne poslove, ove pripreme su jučer završene, te se očekuje da danas počne asfaltiranje ulice, a svi radovi budu završeni do kraja sedmice. Radove u ulic Balibegovica izvodi firma Mibral d.o.o, a vrijednost ove investicije, koju u potpunosti finansira Općina Stari Grad, je 170.000 KM.