Općinsko vijeće dalo saglasnost za kreditno zaduženje

Na devetoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad vijećnici su, na zahtjev Ministarstva saobraćaja KS, dali saglasnost da se uđe u proces dobijanja kreditnih sredstava za razvoj lokalnih cesta. Kompletan proces bi vodilo Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija, i to u ime svih kantonalnih direkcija za puteve i općina na području FBiH.

Naime, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve Kantona

Sarajevo, a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija zatražilo je od općine da se izjasni da li je spremna krenuti u proces dobijanja kreditnih sredstava za

razvoj lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo. Rok otplate kredita bio bi od 20-25 godina, grejs period bi bio 5 godina dok bi kamata na podignuta kreditna sredstva bila 1-2%.

 Ova saglasnost ne predstavlja automatsko i beuzuslovno zaduživanje Općine Stari Grad, nego prije svega početnu spremnost za razvoj cesta na njenoj teritoriji.

Dosta riječi na današnjoj redovnoj sjednici je bilo o tački 6. Prijedlogu Odluke o kreditnom zaduženju Općine Stari Grad, koja je na kraju rasprave većinom glasova prihvaćena. Kao razlog zaduženja navedeno je „utopljavanje“ zgrade Općine Stari Grad, čime bi se napravile ogromne uštede, čak i do 150.000 KM godišnje. Taj kredit je ponuđen od strane Revolving fonda Fonda za zaštitu okoliša, po veoma povoljnim uslovima, a bit će realizovan posredstvom Union banke.  Općina će se kreditno zadužiti na iznos od 999.180 KM, rok otplate je sedam godina uz grace period od 12 mjeseci i kamatnu stopu od 2%.

Ukupan trošak po kreditu, kamatom i obradom iznosit će 1.091 136,60 KM.

Općina će kreditna sredstva utrošiti na zamjenu stolarije, zamjenu rasvjetnih tijela, fasaderske, izolaterske i limarske radove, rekonstrukciju ravnog krova, balansiranje sistema grijanja. Prema najavama iz Sektora za lokalni razvoj koji je pripremao aplikaciju za ovaj kredit, nakon potpisivanja ugovora o kreditnom zaduživanju Općina će raspisati tender za izbor izvođača radova, pa bi u najboljem slučaju radovi mogli početi već u septembru.

Općinski vijećnici su kod usvajanja ove tačke tražili i pojašnjenje oko kredita Saudijskog fonda, koji je nedavno odobren. Taj kredit je namijenjen za važne projekte u općini Stari Grad, pa se Općinsko vijeće složilo da on ne smije doći u pitanje. Pojašnjeno je da je kredit revolving fonda povoljniji i njegova realizacija će biti brža. Općina može odustati od kredita Saudijskog fonda za ovaj konkretni projekat, te eventualno ta sredstva usmjeriti na drugi projekat ili se uopće ne zaduživati za taj iznos. U svakom slučaju, ostali projekti namijenjeni za kreditiranje iz sredstava Saudijskog fonda neće biti ugroženi.

Općinsko vijeće Stari Grad se danas između ostalog bavilo izborima i imenovanjima različitih komisija, te prijedlozima rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, što je također prihvaćeno. Jednoglasno je prihvaćen i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad za perio 01.01. – 30.06.2017. godine.