U ulici Kamenica potok gradi se zid dug 50 metara

U toku je bušenje rupa za sidra na lokaciji Kamenica potok do broja 16 gdje se gradi potporni zid u cilju sprječavanja pokretanja tla. „Potrebno je izbušiti rupe za sidra i doći do adekvatnog stabilnog nosivog sloja, nakon čega će početi njihova ugradnja,“ potvrdili su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Prema njihovim procjenama, radovi na bušenju rupa trajat će pet do šest dana, a dodatnih sedam dana trebat će za postavljanje sidara. Ovo je zahtjevan projekat izgradnje potpornog zida s obzirom da se radi o veoma strmom terenu, a za njegovu izgradnju morala je biti postavljena skela. Zid će biti dug više od 50 metara i visine od jedan do tri metra, u zavisnosti od konfiguracije terena. Pomenuta sidra ugrađuju su radi stabilizacije terena, kako bi se onemogućilo svako njegovo dalje pokretanje.

Počeli su radovi sanacije potpornog zida i ugradnje građevinskih sidara u ulici Kamenica potok do broja 16, u mjesnoj zajednici Mahmutovac.

Ugovorni rok za izvođača radova, firmu Winner project d.o.o. Sarajevo, je 25 dana. Općina Stari Grad finansira ovaj projekat iznosom od  48.000 KM.