Asfaltirana Franjevačka ulica

Radovi na rekonstrukciji drugog dijela ulice Franjevačka završeni su, kako je i najavljeno, prošle sedmice. Novi asfalt, uz prethodno tamponiranje terena, izdizanje šahtova i slivničkih rešetki, te sve prateće radove, postavljen je na dijelu od skretanja za ulicu Mehmeda Mujezinovića do raskršća sa ulicom Isevića sokak. Radilo se na dužini od 150 metara. 

Prva faza rekonstrukcije ulice Franjevačka završena je u maju, kada je rekonstruisano prvih 110 metara ulice. Prva faza radova koštala je 41.000 KM, a druga 72.000 KM. Ukupno je u ulici Franjevačka postavljeno oko 260 metara novog asfalta, kroz dvije faze radova, dok će treća biti urađena u narednoj godini. Rekonstrukciju i asfaltiranje ulice izvelo je je KJKP“Rad“ uz puno finansiranje Općine Stari Grad.