Sutra deveta sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

U četvrtak, 27. jula 2017. godine, u Velikoj sali Općine Stari Grad, sa početkom u 10:00 sati, održat će se deveta sjednica Općinskog vijeća Stari Grad za koju je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu sa održanih sjednica Općinskog vijeća

a)Prijedlog Zapisnika sa Tematske sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 8. juna 2017. godine

b)Prijedlog Zapisnika o radu sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 27.juna 2017. godine

2 Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za privredni razvoj, zanatstvo, turizam i međunarodnu ekonomsku saradnju

b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika i člana Komisije za finansije i budžet

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika i člana Komisije za pitanja boraca i žrtava rata

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatno – etičke komisije

e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za rad sa mjesnim zajednicama

3. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa

I Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Hurla Mehmed

II Gubitak statusa javnog dobra u općoj upotrebi:

1. Potura Amir

2. Kukan Sabit i drugi

3. Hasanić Hasan

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vijećničkoj legitimaciji

5. Nacrt Kodeksa etičkih principa za izabrane zvaničnike Općine Stari Grad Sarajevo

6. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Stari Grad Sarajevo

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana upravljanja otpadom Općine Stari Grad Sarajevo za period 2018-2023. godina

8. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora

9. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora

a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Gajev trg broj 4

b) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu poslovnog prostora u ulici Despićeva broj 3

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju nižeg iznosa zakupnine za poslovni prostor u ulici Iza Hrida broj 7

d) Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava u sanaciji poslovnog prostora u ulici Trg fra Grge Martića broj 4

10. Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. - 30.06. 2017. godine

12. Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo – DOB za period 2018-2020. godina 

13. Informacija o radu Drugostepene stručne komisije Općine Stari Grad Sarajevo 

14. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja  

15. Inicijativa za rješavanje statusa područja Trebevića i Bentbaše, proglašenih zaštićenim pejzažima 

16. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

Materijal za devetu sjednicu preuzmite ovdje.