Franjevačka ulica bit će završena do kraja sedmice

Radovi na rekonstrukciji drugog dijela ulice Franjevačka bit će završeni do kraja ove sedmice, potvrdili su u Službi za investicije, plan i analizu. Prvi sloj asfalta već je postavljen, a u toku je nivelisanje šahtova i slivničkih rešetki nakon čega će se postavljati završni sloj asfalta.

Prva faza rekonstrukcije ulice Franjevačka završena je u maju, a potom su nastavljeni radovi na dodatnih 150 metara ulice. Rekonstrukcija se radi sa svom pratećom infrastrukturom: ivičnjacima, trotoarima, šahtovima i slivnicima.

Realizaciju ovog projekta u vrijednosti 72.000 KM finansira Općina Stari Grad Sarajevo, a radove izvodi firma KJKP „Rad“.