Rekonstruisana ulica Jekovac

Ulica Jekovac, od spoja sa ulicom Nevjestina – ispod Žute tabije, do raskrsnice sa ulicom Vratnik mejdan, u dužini skoro 200 metara, rekonstruisana je i asfaltirana.

Završno asfaltiranje urađeno je prošlog vikenda, a prethodno su završeni svi radovi rekonstrukcije: skidanje starog asfalta, tamponiranje, nivelisanje šahtova i slivničkih rešetki, ivičnjaci. Radovi su se odvijali i dvije faze: od spoja sa ulicom Nevjestina do vrtića „Pčelica, te od tog dijela do spoja sa ulicom Vratnik mejdan. Izvodilo ih je preduzeće „Rad“, a koštali su 48.000 KM.

Podsjećamo, prije dvije godine urađena je rekonstrukcija ulice Nevjestina u dužini od  266 metara, a prije toga su na nekoliko dijelova ulice urađena i proširenja radi lakšeg mimoilaženja vozila.  To zanči da je, završetkom radova u ulici Jekovac, reknstruisana i asfaltirana kompletna dionica od Hotela “Saraj do ulice Vratnik mejdan, što je dužina od preko 450 metara.