Ponovni Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta

Image

U cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou Općine Stari Grad Sarajevo osniva se Zdravstveni savjet.

Zdravstveni savjet u okviru poslova i zadataka koje obavlja aktivno će biti uključen i imat će partnersku ulogu zajedno sa zdravstvenim ustanovama i nadležnim ministarstvima i drugim organima i institucijama, u donošenju zakonskih i podzakonskih akata i drugih mjera u cilju adekvatnog zadovoljavanja potreba zdravstvene zaštite lokalnog stanovništva, a posebno u situacijama kada je u pitanju otklanjanje određenih riziko – faktora za zdravlje stanovništva (vodosnabdijevanje, uklanjanje deponija i slično).

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo objavljuje Ponovni Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Stari Grad Sarajevo.