Završeno pet proširenja na Mošćanici, građani uputili zahvalnicu

Saobraćanica na Mošćanici, koja je na određenim lokacijama dosta uska i otežano je odvijanje saobraćaja, proširena je na pet dionica, a u planu su još dvije.

Općina Stari Grad je angažovala KJKP“Rad“ da uradi proširenja na sedam lokacija, dok će na dvije od njih biti urađeni i potporni zidovi. Proširenja saobraćajnice Mošćanica planirana su: kod skretanja za Haznadareviće, preko puta mosta za Obhodžu, Mošćanica 13 – desna krivina, kod objekta u ulici Mošćanica 22 – lijeva krivina, kod Vile Atelier u ulici Mošćanica 19, iznad skretanja za romsko naselje i iznad objekata u ulici Mošćanica 32 i 34.

Prema informacijama nadležne Službe za investicije, plan i analizu, radovi će sljedeće sedmice biti nastavljeni kod Vile Atelier u ulici Mošćanica 19.

Savjet mjesne zajednice Mošćanice je, u ime svih građana, uputio zahvalnicu Općini Stari Grad što je prihvaćena njihova inicijativa za uređenje ove putne komunikacije, a što su i sami iznosili kao jedan od većih problema svoje mjesne zajednice.

„Proširenje najkritičnijih dionica reflektirat će se na sigurnost pješaka, biciklista i vozača motornih vozila koji saobraćaju ovom putnom komunikacijom, te općenito stvorit će se bolji uslovi za komunikaciju mjesne zajednice Mošćanica sa centrom općine Stari Grad Sarajevo,“ stoji između ostalog u pismu Savjeta mjesne zajednice Mošćanica.

Općina Stari Grad za ove radove je izdvojila sredstva u iznosu od 23.500 KM.

Pismo zahvalnosti pročitajte ovdje.